Montag, 25. Juni 2012

Vrimibo'ers doen het Indonesisch

EK-Tekst maakt al enige tijd deel uit van het creatieve netwerk van de 'Samenwerkende Groningers'. Er staan ook regelmatig punten ter ontspanning  op de agenda waarvan het verslag van de Indonesische maaltijd door Anton Scheepstra van uitgeverij Passage een inkijkje geeft.


Foto: Erik van den Broek / netsail

Freitag, 22. Juni 2012

Geciteerd in de Volkskrant

In de Volkskrant van 22 juni 2012 werden enkele citaten van mij in mijn hoedanigheid als voorzitter van het sectiebestuur Duits van Levende Talen gepubliceerd. Bijgaand artikel schetst een tamelijk positief beeld van het onderwijs in de vreemde talen, al laat het gebruik van de doeltaal nogal eens te wensen over.


Met dank aan Ruurd de Boer/DBD Design voor het toesturen van het artikel.