Freitag, 22. Juni 2012

Geciteerd in de Volkskrant

In de Volkskrant van 22 juni 2012 werden enkele citaten van mij in mijn hoedanigheid als voorzitter van het sectiebestuur Duits van Levende Talen gepubliceerd. Bijgaand artikel schetst een tamelijk positief beeld van het onderwijs in de vreemde talen, al laat het gebruik van de doeltaal nogal eens te wensen over.


Met dank aan Ruurd de Boer/DBD Design voor het toesturen van het artikel.

Keine Kommentare: